HOBBY PRETEKY

EL LINOR HOBBY PRETEKY 2024

Výsledky

Priebežné hodnotenie El Linor Cupu (seriálová súťaž 90 cm):

Mená dvojic:                                                                   1. kolo                 2. kolo                3. kolo              4. kolo               5. kolo (2x bodov)                    Celkom

Lara Halandová – Stradivari                                           4b                         4b                      4b                          4b                             8 bodov                            24 bodov      4. miesto

Monika Komosná – Chilling Warrior                             6b                          –                        10b                          –                               20 bodov                          36  bodov   1. miesto

Timea Michalicová – Capello B                                     8b                          –                          –                              –

Viktória Sokolová – Doble Nord.                                  10b                          –                          –                             –  

Vivien Becková – Narco                                                  4b                           –                        8b                         10b                            8 bodov                              30 bodov  2. miesto

Michaela Bartóková – Balast-H                                     4b                          8b                      6b                            –

Tomáš Sonnek – Corio                                                    –                            10b                     4b                            –                               16 bodov                           30 bodov  3. miesto

Viktória Urbancová – Check                                          –                              6b                        –                              –

Nina Suchá – Elian Je T’aime Robinson                       –                              –                         4b                          4b                               12 bodov                          20 bodov  5. miesto

Jasmína Slivošová – Violette                                         –                              –                           –                           8b

Lara Halandová – Check                                                 –                              –                           –                           6b

Sara Monosiová – Doble Nord                                       –                              –                           –                           4b

ŠTARTKY

Tu sa môžte pozrieť na štartovacie listiny jednotlivých súťaží:


Pre účastníkov drezúry Z3 pre istotu sdielame konkrétnu úlohu, ktorá môže byť aj nahlas čítaná počas jazdy súťažiaceho. Ak si súťažiaci želá úlohu čítať nahlas, prosíme o nahlásenie vopred na rozhodcovskej veži. Ďakujeme za pochopenie. 

 

Pravidelne u nás na ranči El Linor organizujeme jazdecké hobby preteky, kde si môžete prísť zasúťažiť v parkúre a drezure. Neváhajte a prihláste sa na nadchádzajúci termín pretekov a prídite zažiť príjemnú atmosféru a porovnať svoje jazdecké dovednosti s ďalšími dvojicami v rôznych súťažiach. Všetky súťaže sú u nás oceňované stužkami a aj vecnými cenami, za čo veľmi pekne ďakujeme našim sponzorom!